جدول پخش مدرسه تلویزیونی پنجشنبه 1 آبان در تمام مقاطع تحصیلی

جدول برنامه درسی دانش‌ آموزان دوره‌ های ابتدایی و متوسطه که از شبکه‌های آموزش، چهار و قرآن و معارف اسلامی پخش می‌شود، اعلام شد
برنامه 1 آبان مدرسه تلویزیونی ایران
شبکه ‌آموزش:
آموزش درس تربیت‌بدنی
ساعت 7:45تا 8
فنی و حرفه ای و کاردانش :
ساعت٨ تا ٨:٣٠
طرز کار سنسور ها و عیب یابی – رشته مکانیک خودرو- پایه 13 – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت٨:٣٠ تا٩
کارتریج پرینتر- رشته الکترونیک – پایه 12- شاخه کار دانش و فنی و حرفه ای
ساعت 9تا9:30
نقاشی رنگ روغن-طبیعت بی جان – رشته چهره سازی – پایه 12- شاخه کاردانش و فنی و حرفه ای
ساعت 20:50 تا 21:15
تربیت کودک – پایه 10 – شاخه فنی و حرفه ای
ساعت 21:15تا21:50
طراحی و دوخت – پایه10 – شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش
پایه ابتدایی:
ساعت10:30 تا ١١:0٠
فارسی و نگارش پایه اول
ساعت ١١:0٠ تا11:30
بازی و ریاضی پایه دوم
ساعت 11:30تا 12:00
بازی و ریاضی پایه سوم
ساعت12:00تا12:30
فارسی و نگارش پایه چهارم
ساعت 12:30تا13:00
علوم تجربی پایه پنجم
ساعت13:00تا13:30
فارسی و نگارش پایه ششم
ساعت 13:30تا13:50
آموزش نوآموزان پیش دبستانی
متوسطه اول:
ساعت 14:30تا 15:00
تفکر و سبک زندگی – بزرگ مردان کوچک پایه هفتم
ساعت15:00تا15:30
تفکر و سبک زندگی – پروژه
ساعت ١5:٣٠ تا ١6
آمادگی دفاعی – درس سوم (انقلاب اسلامی ) پایه نهم
دوره آموزش مجازی متوسطه :
ساعت ١6 تا ١6:٣٠ :
آموزش مجازی- الگوهای طراحی آموزش مجازی
متوسطه دوم :
ساعت ١6:٣٠ تا١٧:00
آمادگی دفاعی – پایه 10 – مشترک تمام رشته ها
ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠
هویت اجتماعی – پایه 12- علوم تجربی
ساعت ١٧:٣٠ تا١٨
زیست 1 – پایه 10- علوم تجربی
ساعت ٢٠تا٢:٢5
ریاضی/ هندسه ( فصل 3 ) – پایه11 -رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک
ساعت٢٠:٢5 تا٢:5٠
فیزیک / درس خطوط میدان های مغناطیسی – پایه 11- رشته علوم تجربی
پنجشنبه1آبان شبکه4
ساعت7:30درس ریاضی آمار1پایه10رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت8 درس تاریخ2پایه11رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.
ساعت8:30درس نگارش2پایه11مشترک تمام رشته ها.
ساعت10:15درس علوم وفنون ادبی3 پایه12 رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم معارف اسلامی.
ساعت10:45درس زبان خارجی2پایه11 مشترک تمام رشته ها.
ساعت11:15درس علوم وفنون ادبی2پایه11 رشته ادبیات وعلوم انسانی علوم ومعارف اسلامی.
ساعت11:45درس دین وزندگی3پایه12رشته ادبیات وعلوم انسانی.
ساعت12:15درس هندسه3 پایه12رشته ریاضی فیریک.
ساعت12:45درس هندسه2پایه11رشته ریاضی فیزیک.
ساعت13:15درس هندسه3 پایه12 رشته ریاضی فیزیک.
پنجشنبه 1آبان
((شبکه قرآن ومعارف سیما))
ساعت 11:00 هدیه های آسمانی پایه ششم
ساعت 11:30 آموزش قرآنی پایه ششم
ساعت15درس عربی زبان قران2پایه11رشته علوم ومعارف.
ساعت15:30درس عربی زبان قران1پایه10رشته علوم ومعارف اسلامی.
ساعت16درس عربی زبان قران3پایه12رشته علوم ومعارف .
ساعت16:30درس پیامهای آسمانی نهم درس اول
متوسطه دوره اول.
گردآوری: گروه خبر سیمرغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *